Kim jesteśmy

Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, gromadzenia i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym LensGo | Księgarnia o dobrej fotografii w domenie lensgo.pl (dalej „Serwis”).

Administratorem danych osobowych jest Anna Kuć-Wygodny, prowadząca działalność nierejestrową pod adresem: ul. Jerzego Zaruby 6a lok. 22, 02-796 Warszawa.

Kontakt z administratorem strony jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@lensgo.pl.

W związku z korzystaniem z Serwisu chciałabym Państwa poinformować, że przywiązuję dużą wagę do poszanowania i respektowania praw internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dokładam wszelkich starań zmierzających do ochrony danych osobowych stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuję się do wszystkich zasad przetwarzania danych, tj. zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizacja danych, prawidłowość, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność.

W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych, poniżej informuję o jego zakresie i podstawowych zasadach:

Zakres danych osobowych

Podczas wizyty w Serwisie dane zbierane są:

 • automatycznie, są to anonimowe dane dotyczące wizyty użytkownika, w szczególności adres IP, adres URL strony, typ przeglądarki, rodzaj urządzenia, typ systemu operacyjnego, liczba odwiedzin, dane geolokalizacyjne (kontynent, kraj, miejscowość),
 • poprzez dobrowolne przekazanie ich przez użytkownika, w szczególności w przypadku złożenia zamówienia, zmieszczenia komentarza, opinii o produkcie, użycia formularza kontaktowego lub formularza zapisu do newslettera. Aby móc przekazywać swoje dane musisz mieć ukończone 16 lat.

Ciasteczka

Serwis używa plików cookies. Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu może okazać się niemożliwe.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły dostępne w Serwisie mogą zawierać odesłania do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów, w tym w szczególności osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Pani/Panu, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadają Państwo konto i są zalogowani w tamtej witrynie.

Administrator Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów innych stron internetowych politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apeluję o zapoznanie się przez użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

Cele przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w następujących celach:

 • realizacji składanych zamówień, zwrotów, rozpatrywania reklamacji,
 • komunikacji z odwiedzającymi Serwis,
 • wysyłki newsletterów,
 • prowadzenia pomiarów, statystyk i analiz,
 • personalizacji reklam (remarketing),
 • zapewnienia bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności Serwisu,
 • wykrywania nadużyć i dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

W oparciu o pozyskane dane możliwe jest dokonywanie profilowania użytkowników Serwisu.

Podstawa prawna przetwarzania danych

 • zgoda użytkowników Serwisu,
 • wykonanie umowy,
 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych,
 • zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych i produktów, analiz wewnętrznych, zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Z kim dzielę się danymi

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie obsługi Serwisu, podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe, podmioty udostępniające programy do obsługi mailingu, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty doradcze, prawnicze, telekomunikacyjne oraz uprawnione podmioty na mocy obowiązujących przepisów prawa, jak sądy lub organy ścigania.

Podmiotem świadczącym usługi hostingowe Serwisu jest:

LH.pl Sp. z o.o.
ul. ks. Jakuba Wujka 7/26
61-581 Poznań

NIP: 7831711517
REGON: 302693647

Podmiotem udostępniającym program do obsługi mailingu jest:

UAB „MailerLite”

J. Basanavičiaus 15

LT-03108 Wilno, Litwa

Jak długo przechowuję dane

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym również w zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń bądź obrony przed odpowiedzialnością za czyny zabronione.

Jeśli pozostawią Państwo komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony.

Jakie masz prawa do swoich danych

Osobie, której dane dotyczą, o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • dokonania sprostowania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, w każdej chwili można tę zgodę cofnąć — wysyłając na wskazany adres administratora prośbę w tym zakresie. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem.

Dodatkowo w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych lub podania nieprawdziwych danych jest brak możliwości dokonania zakupu w Serwisie.

W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych jest dobrowolne, nie stanowi wymogu korzystania z Serwisu ani nie jest wymogiem ustawowym. Jednak brak przekazania danych osobowych może uniemożliwić dokonywanie niektórych czynności na stronie internetowej, w tym m.in. zamieszczanie opinii o produktach, wysłanie wiadomości czy zapisanie się do newslettera.