Dostawa

  1. Dostawa zakupionych Produktów odbywa się w formie przesyłki elektronicznej, poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia wiadomości zawierającej link pozwalający na pobranie zakupionego Produktu. Pobranie Produktu jest możliwe również z poziomu Konta. Dopuszczalny limit pobrań pliku wynosi 3. Link do pobrania pliku jest aktywny przez okres 90 dni.
  2. Dostawa realizowana jest niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego Zamówienia przez Sprzedawcę oraz jego opłaceniu przez Kupującego, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Płatność uznaje się za dokonaną w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  4. W przypadku, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie wyraził zgody na natychmiastowe dostarczenie Produktów i związaną z tym utratę prawa do odstąpienia od umowy, realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie po upływie terminu do odstąpienia od umowy.

Płatność

  1. Dostępne metody płatności za Zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania Zamówienia. Między innymi, Kupujący składający Zamówienie za pośrednictwem platformy internetowej Sklepu, ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione Produkty:
    • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
    • płatność za pośrednictwem serwisu płatności.